camping str

W 2016 r. dzięki staraniom Pani Dyrektor Aleksandry Durkalec – Rzepki Camping nr 236 „Pod Topolą” zajął III miejsce w ogólnopolskim konkursie „MISTER CAMPING” organizowanym przez Polską Federację Campingu i Caravaningu. Kapituła doceniła inwestycje poczynione w infrastrukturę oraz położenie campingu.