Boiska do siatkówki plażowej

Na terenie  Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdują się oświetlone boiska do siatkówki plażowej, pod zarządem Stowarzyszenia Miłośników Siatkówki „OLIMP”, na których trenują miejscowe stowarzyszenia i kluby sportowe. Są one miejscem rozgrywek meczy o randze lokalnej jak również ogólnopolskiej.